Neden Akdeniz ?

Dünyanın büyük okyanuslarıyla karşılaştırıldığında küçük sayılan Akdeniz, ona denk herhangi bir alandan daha büyük halklar, kültürleri meteorolojik ve coğrafi farklılıklar  yelpazesini barındırır.

Akdeniz, “uygarlık şafağı”dır. Uygarlık ışıktır, aydınlıktır ve bu ışığın şafağı da Akdeniz’de doğup buradan dünyayı aydınlatmaktadır. Bu nedenle de “Ex Oriente lux” yani “ışık doğudan gelir” denilir.  Halikarnas Balıkçısı  Akdeniz’i merkez konuma yerleştirir. Akdeniz insanlığın, üç büyük dinin, uygarlığın merkezidir. Halikarnas Balıkçısı’na  göre denizi, adaları, kıyıları, yüksek ve “mağrur” dağları, uçurumları ve insanlarıyla tüm Akdeniz, “usta bir sanatçının elinden çıkmış sanat yapıtı” gibidir. O, ilk olarak Akdeniz’in sesini dinler ve “Evet, evet!” seslerini duyar. Burası “evetlerin ülkesi”, sıkıntı duyulmayan, rahat bir yerdir. “Akdenizlinin karakteri, “hayır”dan çok ‘evet’ demeye yatkındır. “Evet” demek istenir. “Evet” demek o kadar kolaydır ki! Aksine “hayır” deyince bir sıkıntı duyulur. Altıncı Kıta “Evet! Evet! ülkesidir.”

Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurucuları olarak, Akdeniz’in veriminden, iyiliğinden, bereketinden, medeniyetlerinden, güzelliklerinden, duruluğundan ve Halikarnas Balıkçısı’nın ifade ettiği gibi “Evet! ülkesi” olmasından etkilenerek ve “Çözümlenmeyecek Uyuşmazlık Yoktur, Yeter ki, Taraflar İstesin” düşüncesinden hareketle, merkezimize Akdeniz adını uygun bulduk.

Akdeniz, Bir Değerler Bütünü Olarak, Neleri İfade Eder?

Açık ve Net Olmak: Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ne başvuranlara, uyuşmazlık çözüm yolları tek tek anlatılır ve kendi uyuşmazlıkları için en uygun çözüm yolu ne ise, o yönde bir ön-değerlendirme sunulur. Hangi yönteme karar verecekleri, tarafların insiyatifindedir.

Küresel Düşünmek: Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, giderek küçülen dünyada her alanın uzmanlarıyla yükseldiğinin farkındadırlar. Bu açıdan yetkinliklerinde ve çalışmalarında küresel düşünürken, kültürel farklılıklar söz konusu olduğunda yerel farklılıkları da göz önünde bulundururlar.

Dürüst Olmak: Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, uyuşmazlık taraflarına en baştan ve daima dürüst olurlar ve herkese eşit davranırlar.

Etik Davranmak: Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, içinde yer aldıkları uluslararası standartlar ve kayıtlı oldukları Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Arabuluculuk Sicili’ne bağlı olarak daima ve her koşulda etik değerlerine bağlı kalırlar.

Nezaketli Olmak: Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için nezaket ve saygı karşılıklı güvenin inşası için olmazsa olmazdır. Bu sebeple çözüm süreçleri ne denli zor olursa olsun, daima nezaketin sağlanması öncelikleri olur.

İlham Vermek: Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için ihtiyaç odaklı çözüm önceliklidir ve konu ihtiyaçların karşılanması olunca, yaratıcı çözümler de, beraberinde gelir. Bu bağlamda her çözüm, hem taraflara hem de uzmanlara bir başka ilham veriştir.

Zamanı Efektif Kullanmak: Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için zaman yönetildiği sürece değerlidir ve uyuşmazlıkların kısa sürede, karşılıklı kazan ilkesiyle, gizlilik içinde ve maddi açıdan en uygun bedellerle çözümlenmesi sağlanır.