Biz Kimiz

Kişi veya kurumların, hukuki uyuşmazlıklarına en uygun çözüm yöntemini tercih etmesiyle başlayan ve hangi yöntem tercih edilmiş olursa olsun, bizzat sürecin yönetilmesinde aktif rol oynayan ve bununla ilgili kişi veya kurumlara danışmanlık hizmeti de veren ya da süreçte temsil hizmeti sağlayan tarafsız, bağımsız ve yetkin bir kurumdur.

Kurucularımız,  uzun yıllar avukatlık ve hukuk danışmanlığı deneyimlerinin yanı sıra, arabuluculuğun 2013 yılında Türkiye’de kanunlaşmasıyla ulusal kabul görmüş eğitimleri alarak ve gerekli sınavlara girerek, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ndan sicil almışlardır.

Kurucularımız profeyonelliğe ve yetkinliğe olan inançlarıyla, sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası sertifikasyon süreçlerine de başlamışlar ve GMN- IMI Sertifikasyon Sınavlarına girerek, “GMN Certified” ünvanı almışlardır.  IMI (Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü (IMI)  dünyada arabulucuların yetkinliği konusunda en güvenilir bağımsız organizasyon olarak kabul edilmektedir. 

Bunlarla birlikte, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, KKTC Dışişleri Bakanlığı, Dulles Universitesi, MBB ve ve GMN işbirliği ile düzenlenen ve Lefkoşa, İstanbul ve Washington-New York olarak üç farklı lokasyonda eğitimleri verilen Uluslararası Diplomasi Okulu’nun da, ilk katılımcıları olmuşlardır.

Pek çok ulusal ve uluslararası konferanslara katılmış olan kurucularımız, 2016 yılı itibariyle arabuluculuk eğitimleri vermek için süpervizyon alarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın ve Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin düzenlediği farklı programlarda eğitimler de vermeye başlamışlardır.

Hangi alanda yetkin olurlarsa olsunlar, tüm dünyada kabul edilen uyuşmazlık çözüm uzmanlarının tarafsızlık, bağımsızlık ve yetkinlik etik kuralları merkezimiz kurucularının da, temel ilkeleridir. Bu bağlamda ırk, din, mezhep vb ayırımı gözetmeden çalışmalarını sürdürmektedirler.