Akdeniz UÇM Akreditasyon Koşullarımız

AKREDİTASYON KOŞULLARIMIZ

 

  1. Akdeniz UÇM  Akreditasyonuna sahip Arabulucular, bu akreditasyondan önce 84 saat temel arabuluculuk eğitimi almış ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular siciline kayıtlı olmalıdırlar.
  2. Akdeniz UÇM  Akreditasyonuna sahip Arabulucular, bu akreditasyondan önce 6325 sayılı yasa ve yönetmelik uyarınca en az bir alanda uzmanlık eğitimi almış olmalıdır.
  3. Akdeniz  UÇM Akreditasyonuna sahip Arabulucular, yasal mevzuatın yanısıra Akdeniz UÇM  nin etik kurallarını da kabul etmiş olmalıdır.
  4. Akdeniz  UÇM  Akreditasyonuna sahip Arabulucular düzenli olarak merkez  tarafından uygun görülen ücretsiz  eğitim, seminer ve/veya kurslara katılım sağlayacağını kabul ve taahhüt etmelidir.
  5. Akdeniz  UÇM  Akreditasyonuna sahip Arabulucular merkezin Arabuluculuk sürecine ilişkin usul kurallarını kabul etmiş olmalıdır.